1ο Open 2017 Διπλό Ανδρών

 

 

Round 1

  

rtc logo 1ο Open 2017 Διπλό Ανδρών Round 1 

Enjoy the experience at OnCourt Rio Tennis Club Καποδιστρίου & Σταδίου κ. Καστρίτσι

Player Sets Round 2
 
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. -  ΛΕΓΚΑΣ Μ.    
  - - - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ.- ΛΕΓΚΑΣ Μ.
- - -
ΒΥΕ    
 
ΣΤΑΦΥΔΑΣ - ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ    
  0 1 - ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  - ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
6 6 -
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  - ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ    
 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ    
  4 7 7 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ
6 6(5) 6(4)
ΤΖΙΦΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ    
 
ΒΥΕ    
  - - - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΜΠΙΚΗΣ Δ.
- - -
ΠΑΠΠΑΣ - ΜΠΙΚΗΣ    
 
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ    
  - - - ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ 
- - -
ΒΥΕ    
 
ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ - ΛΑΙΟΣ    
  7 1 7 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ - ΛΑΙΟΣ 
5 6 6(6)
ΜΠΟΥΛΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΣ    
 
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗΣ    
  1 0 - ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
6 6 -
ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ    
 
ΒΥΕ    
  - - - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΑΣ 
- - -
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΑΣ    
 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ - ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ    
  - - - ------
- - -
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΠΑΤΖΗΣ    
 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΡΗΣ    
  2 1 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
6 6 -
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    
 
ΚΡΙΘΗΣ - ΚΑΡΡΑΣ    
  6 6 - ΚΡΙΘΗΣ - ΚΑΡΡΑΣ
3 0 -
ΤΖΕΛΗΣ-ΠΑΠΛΑΣ    
 
ΚΑΣΙΩΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ    
  - - - ΚΑΣΙΩΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ 
- - -
ΒΥΕ    
 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ    
  - - - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ
- - -
ΒΥΕ    
 
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    
  6 6 - ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
1 4 -
ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΓΡΙΒΑΣ    
 
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ - ΚΟΥΡΕΤΑΣ    
  7 7 - ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ - ΚΟΥΡΕΤΑΣ
5 6(5)  -
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ    
 
ΒΥΕ     
  - - - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
- - -
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ    
     

Round 2

 

rtc logo  1ο Open 2017 Διπλό Ανδρών Round 2

Enjoy the experience at OnCourt Rio Tennis Club Καποδιστρίου & Σταδίου κ. Καστρίτσι

Player Sets Quarterfinals
 
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ    
  7 7 - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ
6(5) 5 -
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  - ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ    
 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ    
  1 2 - ΠΑΠΠΑΣ - ΜΠΙΚΗΣ
6 6 -
ΠΑΠΠΑΣ - ΜΠΙΚΗΣ    
 
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ     
  6 7 - ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ
4 5 -
ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ - ΛΑΙΟΣ     
 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ    
  6 6 -
   ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
1 1 -
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΑΣ     
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΠΑΤΖΗΣ    
  2 2 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
6 6 -
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    
 
ΚΡΙΘΗΣ-ΚΑΡΡΑΣ    
  2 2 - ΚΑΣΙΩΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ
6 6 -
ΚΑΣΙΩΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ     
 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ    
  6 6 - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ
1 2 -
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    
 
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΡΕΤΑΣ    
  1 1 - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
6 6 -
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ     
 

Quarterfinals

 

rtc logo  1ο Open 2017 Διπλό Ανδρών Quarterfinals

Enjoy the experience at OnCourt Rio Tennis Club Καποδιστρίου & Σταδίου κ. Καστρίτσι

Player Sets Semi Finals
 
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ    
  6 6 - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ
1 4 -
ΠΑΠΠΑΣ - ΜΠΙΚΗΣ    
 
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ    
  6 6 - ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ
3 3 -
ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ    
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    
  4 7 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
6 5 6(10)
ΚΑΣΙΩΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ    
 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ    
  7 3 7 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ
5 6 6(5)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ    
 

Semi Finals

 

rtc logo  1ο Open 2017 Διπλό Ανδρών Semi Finals

Enjoy the experience at OnCourt Rio Tennis Club Καποδιστρίου & Σταδίου κ. Καστρίτσι

Player Sets Final
 
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ    
  6 6 - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ
3 3 -
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ    
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    
  3 0 - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ
6 6 -
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ    
 

Final

 

rtc logo 1ο Open 2017 Διπλό Ανδρών Final

Enjoy the experience at OnCourt Rio Tennis Club Καποδιστρίου & Σταδίου κ. Καστρίτσι

Player Sets Winner
 
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΛΕΓΚΑΣ    
  - - - ------
- - -
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ