1ο Round Robin 2020 - Διπλό Μικτό

1ο Round Robin 2020 - Διπλό Μικτό

Round 1

 GROUP A

On court R.T.C. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΘΩΜΑ ΜΑΡΟΥΛΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ set1  2/4
set2  4/2
Tie break 10/2
set1  4/1
set2  4/1
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 - 1
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΘΩΜΑ set1  4/2
set2  2/4
Tie break  2/10
set1  5/4(5)
set2  4/0
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
1 1 2
ΜΑΡΟΥΛΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ set1  1/4
set2  1/4
Tie break-----
set1  (5)4/5
set2  0/4
Tie break -----
set1
set2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
 Tie break -----
- 2 3
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP Β

On court R.T.C. ΚΡΙΘΗΣ / ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΚΡΙΘΗΣ / ΚΑΛΑΝΤΖΗ set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  0/4
set2  1/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- 2 3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ set1  4/1
set2  4/0
Tie break -----
set1  3/5
set2  0/4
Tie break----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
1 1 2
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
set1  5/3
set2  4/0
Tie break -----
set1
set2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
2 - 1
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP C

On court R.T.C. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΛΩΡΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ ΒΑΡΗΣ / ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΛΩΡΟΥ set1  4/1
set2  5/3
Tie break----
set1  4/0
set2  4/1
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 - 1
ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ set1  1/4
set2  3/5
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- - -
ΒΑΡΗΣ / ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ set1  0/4
set2  1/4
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1
set2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP D

On court R.T.C. ΖΙΑΓΚΟΣ / ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΤΙΜΠΙΛΗ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΖΙΑΓΚΟΣ / ΜΩΡΑΙΤΗ set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1  2/4
set2  1/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1  1/4
set2  2/4
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΤΙΜΠΙΛΗ set1  4/2
set2  4/1
Tie break -----
set1  4/1
set2  4/2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 - 1
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

Quarterfinals

 

rtc logo    1ο Round Robin 2020 - Διπλό Μικτό

 

Player Sets Semi Finals
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 - Player
0 0 -
Player    
 
Player    
  0 0 - Player
0 0 -
Player    
 
Player    
  0 0 - Player
0 0 -
Player    
 

Semi Finals

 

rtc logo     1ο Round Robin 2020 - Διπλό Μικτό

 

Player Sets Final
 
1oς- GROUP   C - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΛΩΡΟΥ    
  4  6(5) 0 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ
6  7 0
1oς-GROUP  A  - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ    
 
1ος-GROUP  B - ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ    
  6 6 - ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ
1 1 -
1ος-GROUP  D - ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΤΙΜΠΙΛΗ    
 

Final

 

rtc logo    1ο Round Robin 2020 - Διπλό Μικτό

 

Player Sets Winner
 
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ    
  6 6 - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ
2 3 -
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ