1ο Open 2017 Μονό Γυναικών

 

 

Round 1

 

rtc logo     1ο Open 2017 Μονό Γυναικών Round 1

 

Player Sets Round 2
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0  
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
     
Player Sets Round 2
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0  
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
     

Round 2

  

rtc logo 1ο Open 2017 Μονό Γυναικών Round 2

 

Player Sets Round 3
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0  
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
     

Round 3

 

rtc logo  1ο Open 2017 Μονό Γυναικών Round 3

 

Player Sets Quarterfinals
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 

Quarterfinals

 

rtc logo  1ο Open 2017 Μονό Γυναικών Quarterfinals

 

Player Sets Semi Finals
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 

Semi Finals

 

rtc logo  1ο Open 2017 Μονό Γυναικών Semi Finals

 

Player Sets Final
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 

Final

 

rtc logo 1ο Open 2017 Μονό Γυναικών Final

 

Player Sets Winner
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player