Κανονισμός Χρήσης Γηπέδων και Αθλητικών Χώρων

Κανονισμός Χρήσης Γηπέδων και Αθλητικών Χώρων

1. Με την καταβολή ωριαίας αποζημίωσης ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των γηπέδων. Κάθε χρήση έχει διάρκεια 60
λεπτά. Η καταβολή ωριαίας αποζημίωσης δεν δίνει κανένα άλλο δικαίωμα στον παίκτη πλην της χρήσεως του γηπέδου και μόνο.
2. Σε περίπτωση που το γήπεδο είναι ελεύθερο την επόμενη ώρα, τότε μπορεί να συνεχιστεί η χρήση του με πληρωμή του επιπλέον
χρόνου.
3. Το κλείσιμο γηπέδου γίνεται: α) τηλεφωνικά β) επί τόπου αν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο και γ) όταν τελειώσει μια προγραμματισμένη
χρήση. Η είσοδος και έξοδος στο γήπεδο πρέπει να γίνεται την προκαθορισμένη ώρα αλλαγής. Σε περίπτωση που στην προηγούμενη
ώρα κρίνεται κάποιο match, ή set, ή game υπάρχει ανοχή 5 λεπτών από τους επόμενους.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στα γήπεδα εκτός από τα άτομα που έχουν προγραμματίσει την χρήση τους. Απαγορεύεται η είσοδος σε
άτομα που δεν φέρουν αθλητικά παπούτσια κατάλληλα για τέννις. Πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο σκουπίζουμε καλά τα
παπούτσια μας. Οι θεατές και οι συνοδοί ή φίλοι κάθονται υποχρεωτικά στους χώρους εκτός των γηπέδων (προαύλιος χώρος, καφέ,
κερκίδες κ.λπ.) χωρίς να αποσπούν την προσοχή των παικτών. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ατόμων πίσω από τους παίκτες. Αν μια
μπάλα πέσει στο γειτονικό γήπεδο περιμένουμε μέχρι να μας επιστραφεί από τους παίκτες που βρίσκονται σε αυτό, που είναι
υποχρέωσή τους και τη ζητάμε ευγενικά. Το ίδιο γίνεται όταν έρθει ξένη μπάλα στο γήπεδό μας. Απαγορεύεται το κτύπημα της ρακέτας
στο δάπεδο. Απαγορεύεται η βλαστήμια, η ειρωνεία προς συμπαίκτη διπλανού γηπέδου.
5. Κάθε παίκτης υποχρεούται να διατηρεί το χώρο καθαρό και να απομακρύνει από το γήπεδο κάθε αντικείμενο (μπάλες, κουτιά,
μπουκάλια, χαρτάκια, πετραδάκια κ.λπ.) και να αφήνει καθήσματα / ομπρέλες στις θέσεις τους. Αν διαπιστώνει ότι υπάρχουν αντικείμενα
ή χαλίκια πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υποχρεούται να τα απομακρύνει.
6. Όποιοι παίκτες έχουν μικρά παιδιά έχουν υποχρέωση να έχουν φροντίσει για την ασφαλή τους φύλαξη. Η είσοδος των μικρών
παιδιών στα γήπεδα δεν επιτρέπεται.
7. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στο κυρίως χώρο του Club.
8. Το παρκάρισμα των αυτοκινήτων θα γίνεται στο διαμορφωμένο χώρο ή στους χώρους που υποδεικνύονται από το Club και θα
πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένα.
9. Κατά την παραμονή στους χώρους του club έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα (ρούχα ή τσάντες
ή χρήματα κ.ά.) διότι το Club δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωςη απώλειας ή κλοπής.
10. Το club έχει το δικαίωμα να δεσμεύει το σύνολο των γηπέδων για τη διεξαγωγή αγώνων, τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων για το
χρονικό διάςτημα που χρειάζεται ­ απαιτείται. Για το λόγο αυτό θα γίνονται ανακοινώσεις από τη Γραμματεία.
11. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να κλείνουν ή να βρίσκονται στην αθόρυβη λειτουργία στους χώρους των γηπέδων.
12. Αμέσως μετά τη χρήση των γηπέδων θα τακτοποιείται η ωριαία αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει νέα
χρήση.
13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού, το Club μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στο μέλος ή αθλητή ή χρήστη που
μπορεί να είναι (απλή παρατήρηση ή προσωρινή απαγόρευση χρήσης ή οριστική απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις του Club)